Merlinia logo

Telefon: 4588 0087

E-mail: info@merlinia.com

Merlinia Assistance Oversigt

Merlinia Assistance - En teknisk oversigt

I det følgende gives en beskrivelse af Merlinia Assistance produktet fra et teknisk perspektiv. Det skal dog understreges, at Assistance er mere end bare et stykke software; det er også et sæt retningslinier for, hvordan evt. konfliktfyldte situationer kan blive afdramatiseret, før de optrappes og ikke længere kan kontrolleres.

Tre separate programmer

Merlinia Assistance består af tre separate programmer. Det skyldes delvist, at Assistance er et ægte klient-server produkt, hvilket øger dets fleksibilitet og minimerer dets negative indvirkning på netværkets båndbredde.

Assistance Administrator programmet

Administrator programmet bruges til at definere systemets topografi. Dette gøres ved først at oprette et træ-struktur diagram over de kontorområder og bygninger, som Assistance skal dække, og derefter indsætte de medarbejdere, som skal bruge programmet, på deres plads i træstrukturen. Hvis SMS-optionen er anskaffet, skal telefonnr. på de mobiltelefoner, der skal sendes til, indtastes her.

Efter Assistance er taget i brug, skal Administrator programmet kun lejlighedsvis bruges til at opdatere træstrukturen, som eksempelvis når en ny medarbejder skal indplaceres i systemet.

Assistance Server programmet

Server programmet sørger ganske enkelt for håndtering af kommunikation med klient-programmerne, såsom behandling af log-in og log-out og anmodninger om assistance. Hvis SMS-optionen er installeret, bliver de nødvendige sms-beskeder sendt via et SMS Gateway program.

Assistance Client programmet

Assistance Client programmet er den del af Assistance, som ses af brugerne.

Brugere kan logge på Assistance enten som "anmodere" (om assistance), som "assistenter" eller som begge dele.

En "assistent" skal markere de kontorer eller bygninger (grene i det topografiske træ), hvor han/hun kan tilbyde assistance. Det betyder, at en "assistent" kun vil modtage anmodning om assistance fra de "anmodere", som befinder sig i netop disse kontorer.

Behandling af en anmodning om assistance

Når en bruger føler, at en ubehagelig situation er ved at udvikle sig til en truende situation, kan han/hun aktivere Assistance programmet og bede om hjælp på en af to måder:

  1. holde en tast på tastaturet nede i 3 sekunder, eller
  2. trykke på begge museknapper i 3 sekunder

Anmodningen om assistance sendes nu til server programmet, der videresender den til en eller flere af de nærmeste "assistenter", som har angivet, at de kan assistere i den del af bygningen, hvor "anmoderen" har sin arbejdsplads. Antallet af "assistenter" vælges i Administrator programmet.

På "assistenternes" PC-skærme vises nu en pop-up besked, der fortæller dem, at en bestemt person netop har bedt om assistance. Det fremgår klart af beskeden, hvor denne person befinder sig (bygning, etage, kontor).

En "assistent", som ser denne pop-up besked og er i stand til at yde assistance, trykker på en tast for at tilkendegive, at han/hun er på vej. Dermed går en besked tilbage til "anmoderen" og en diskret ikon på Windows task bar skifter farve for at indicere, at en "assistent" er på vej.

Hvis ingen "assistenter" indenfor et vist tidsrum (nogle få sekunder) har tilkendegivet, at han/hun er på vej, så udvider server programmet sin søgning efter "assistenter", og sender pop-up beskeder til dem, der er placeret lidt længere væk fra "anmoderen".

Hvis SMS-optionen er installeret, så sendes SMS'er til alle de mobiltelefoner som tilhører assistanter, der er tilknyttet denne arbejdsplads. Sms modtageren kan hurtigt svare ved at sende en tom besked tilbage, som tegn på, at han/hun er på vej.

Når situationen er under kontrol, aflyser "anmoderen" sin anmodning, og alle pop-up beskederne slettes fra "assistenternes" skærme.

Det er nemt at
tilkalde hjælp!

Esc tast

Man skal bare trykke på en bestemt tast på tastaturet og holde den nede i tre sekunder. (Default tasten er Esc.)

 

 

 

Træer har grene og blade...

Træstruktur

Trædiagrammet over kontorer og bygninger er centralt for den strategi, som Merlinia Assistance bruger til håndtering af anmodninger om hjælp.

Fold alle ud     Fold alle sammen Copyright © 2016 Merlinia A/S - All rights reserved - Terms and conditions