Merlinia logo

Telefon: 4588 0087

E-mail: info@merlinia.com

OutBack liste over faciliteter

Denne liste over faciliteter i OutBack er ikke fuldstændig - ganske enkelt fordi OutBack har så mange faciliteter, at vi har valgt kun at omtale de vigtigste her. Har du brug for en facilitet, der ikke står på denne liste, så kontakt din forhandler eller Merlinia - det er muligt, at den allerede findes i OutBack.

Overordnede faciliteter i ud og ind-tavle systemet

 • Indikation af hvilke ansatte, der kan modtage et telefonopkald, så opkald ikke bliver stillet videre til telefoner, som ikke vil blive taget.
 • Statusbesked der viser, hvad en optaget medarbejder beskæftiger sig med, og hvornår vedkommende forventer at være på sin plads igen, så receptionisten kan videregive korrekt information.
 • Oplysninger om en medarbejders fravær hentes fra flere kilder: kalenderaftaler, login på pc, manuelt input fra tastatur/mus og fra mobiltelefon via SMS beskeder.
 • Samtlige ansatte, ikke bare receptionisten, kan se statusbeskeder fra alle andre brugere (og sig selv).
 • Når en person er væk fra sin plads, ses et stort beskedvindue på vedkommendes pc, så evt. besøgende nemt kan se medarbejderens statusbesked. Beskedvinduet fungerer samtidig som en påmindelse om, at man skal slette sin besked, når man vender tilbage til sin plads.

OutBacks globale hotkey på tastaturet

 • En global hotkey på tastaturet (normalt Pause/Break tasten) fungerer uanset hvilket Windows program, man arbejder i.
 • Et enkelt tryk på en taste sætter default statusbeskeden "Væk et øjeblik".
 • Et enkelt tryk på en taste plus nogle få klik på musen sætter en hvilken som helst besked samt returtidspunkt.
 • Et enkelt tryk på en taste sletter en sat besked, når man vender tilbage til sin plads.
 • Sammen med en OutBack licens får man små mærkater til at klæbe på brugernes Pause/Break taster; de fungerer som en god påmindelse om at sætte fingeren på denne taste, når man går fra sit skrivebord.

Kalender integration

 • Mulighed for fuldstændig automatisk visning af en medarbejders fraværsstatus baseret på vedkommendes kalenderaftaler.
 • Alternativt kan en bruger manuelt vælge en af sine kommende kalenderaftaler, hvorfra tekst og returtidspunkt skal hentes til en OutBack statusbesked.
 • OutBacks hovedvindue viser en grafisk repræsentation af fri/optaget tider fra hver enkelt medarbejders kalender, så denne information kan videregives til kunder.
 • Et klik på en optaget-blok åbner den tilhørende kalenderaftale (hvis man har tilladelse til at se i medarbejderens kalender).

Mobiltelefon/SMS integration

 • Outback-brugere kan opdatere deres statusbesked via en SMS fra deres mobiltelefon.
 • En SMS besked kan bruges til at forhøre sig om en anden OutBack-brugers statusbesked - svaret modtages som en SMS.
 • OutBack kan derudover bruges til at sende en hvilken som helst besked til en vilkårlig mobil telefon.
 • Se denne side for yderligere oplysninger om OutBack SMS Gateway.

Microsoft Active Directory og Lotus Domino integration

 • Listen over OutBack-brugere opdateres automatisk fra Microsoft Active Directory (eller anden LDAP-kompatibel kilde); nye eller fratrådte medarbejdere giver derfor ikke anledning til administration af OutBack.
 • Alternativt kan listen over brugere administreres direkte i OutBacks egen tekstdatabase.

Individuel tilretning og avanceret søgning i OutBacks medarbejderoplysninger

 • IT afdelingen afgør, hvor mange kolonner, der er behov for i OutBacks hovedvindue, og hvilke informationer disse kolonner skal indeholde.
 • Medarbejderinformation hentes normalt fra Microsoft Active Directory eller Lotus Domino. Der skal derfor ikke foretages dobbelt administration af oplysningerne.
 • Alternativt kan data hentes fra enhver ODBC-kompatibel database.
 • Typisk medarbejderinformation består af lokaltelefonnummer, e-mail adresse, mobiltelefonnummer, afdeling, etc. Denne information kan derfor nemt og hurtigt gives til en potentiel kunde.
 • Datastrukturen kan indrettes fuldstændigt frit, hvilket tillader oplysninger som produktkompetence, eget telefonnummer, salgsdistrikt, fødselsdato, yndlingsmusik, etc.
 • Avanceret søgning kan foretages i al information. Receptionisten (eller enhver anden bruger) kan f. eks. finde alle personer i salgsafdelingen, der er specialist i produkt xyz.

Visning af data på klient pc'en kan tilrettes af den enkelte bruger ud fra egne behov

 • OutBack klientprogrammet giver mulighed for visning af hver enkelt brugers navn og statusbesked plus samtlige kolonner med medarbejderinformation. Hvad der i praksis skal vises på den enkelte brugers skærm kan tilrettes individuelt.
 • Eksempler på ting, der kan tilrettes: hvilke kolonner der vises, kolonnernes rækkefølge, kolonnernes bredde, tekst- og baggrundsfarve for brugere med forskellig status, etc.
 • Udvalgte brugere kan placeres i to specielle grupper, så der hurtigt kan skiftes fra visning af samtlige brugere til visning af en undergruppe. Dette kan f. eks. være medarbejderne i en bestemt afdeling.

Beskedsystem

 • OutBack indeholder et enkelt beskedsystem, der tillader en bruger at sende en her-og-nu besked til en eller flere OutBack brugere. Dette bruges i stedet for e-mail til korte beskeder, der skal reageres på med det samme.
 • E-mail sendes nemt fra OutBack til en bruger, da vedkommendes e-mail adresse ikke skal tastes ind. Receptionisten kan derfor hurtigt videregive en besked fra en kunde til en fraværende medarbejder.

Meddelelse om en brugers ændring af status

 • Har man brug for at vide, hvornår en bestemt medarbejder ændrer sin fraværsstatus, kan man sætte en alarm for vedkommende. På denne måde kan man f. eks. blive gjort opmærksom på, at en fraværende kollega netop er vendt tilbage til sin plads.

Telefon integration - det ultimative værktøj for receptionisten

 • OutBack kan integreres med en række telefonsystemer og dermed blive det ultimative værktøj for telefonreceptionisten. En detaljeret beskrivelse findes på denne side.

Listen

"Jeg har en meget enkel smag. Jeg er altid tilfreds med det bedste."

Oscar Wilde, irsk digter og dramatiker (1854 - 1900)

 

Listen over OutBack's faciliteter er lang, og bliver stadig længere...

 

Det er, hvad der gør Merlinia OutBack til det bedste PAM program der findes!

 

 

 

Faciliteter der kræver ekstra omkostninger!

En del af faciliteterne, der er beskrevet på denne side, kræver tilkøb af ekstra OutBack software-komponenter og/eller installation af yderligere hardware. For eksempel kræver mobiltelefon integration, udover OutBack SMS Gateway software, også et GSM "modem" og et abonnement hos en mobiltelefon operatør.

GSM "modem"

 

 

 

Alcatel logo

Merlinia er medlem af Alcatel Applications Partner program. Klik her for yderligere information om OutBack integration med Alcatels PBX systemer.

Fold alle ud     Fold alle sammen Copyright © 2016 Merlinia A/S - All rights reserved - Terms and conditions